Velkommen til Ullgryta. 🙂 

Så vidt eg veit Norges eineste Sauesanctuary. 

Liten eller stor vi lager den flotteste ull på jord. 🙂

Her held vi på å omgjere saue drifta frå vanlig drift til eit sauested der sauene får vere fordi dei er fantastiske vesen og som biprodukt produserer dei kulturlandskapspleie og ull. Kvifor.?? Fordi eg er uendelig glad i sauene mine og ikkje orker pina med å måtte sende mange av dei til slakt kvart år. Det er rett og slett ikkje menneskelig å måtte gjere det.

I fleire år no har eg berre sett lamm på deler av flokken. Det syns ikkje landbruksmyndighetene var noke god ide. Så dermed mista eg produksjonstilskotet på sauene enda eg berre søkte på dei som faktisk var para og leverte rikelig med kjøtt og livdyr i forhold til kravet for desse. Landbruksmyndighetene krevde at eg måtte søke for alle sauene og levere 0,9 lammeslakt per sau. Utenkelig å gjennomføre det.

Så då vart valget å la sauene få vere sauer og ha det godt og gjere ting på etisk riktig måte i stedet. Økonomisk kjempevanskelig. Derfor treng eg mange støttespillere som kan støtte prosjektet økonomisk og mentalt. 

Eg får bittelitt i beitetilskudd for sauene kvart år, og om eg klarer å få inn rundt 100 000,- til i året, så går det å ha for og strø og det 100 sauer treng kommende år. Det koster ca 2000,- alt inkludert å holde en sau et år. Vi har en innsamlingsaksjon på spleis.no. Ellers kan man støtte oss med å kjøpe garn fra sauene eller adoptere en egen sau.