16. nov, 2020

16.November 2020.

Eg har ikkje skrive her på evigheter. Beklager. 

Er ikkje det at det ikkje er noke å skrive om. Heller at døgnet ikkje har nok timer til å rekke over alt. 

Sauene stortrives med den milde hausten. Og det gjer alt litt lettare for oss folk og. 🙂 

Rikelig med strøhalm er komt på plass. Og for er og sikra for vinteren. 

Alle untatt værane som fortsatt er på beite er blitt klipt. Værane får ha ulla si til vi setter dei i fjøsen. 🙂